Lắp Đặt Máy Lạnh
Treo tường
Âm trần - Áp trần
Tủ đứng
Hệ thống trung tâm - MULTI
Tủ đông - Tủ mát
Dịch vụ
  • panasonic skywing
  • banner_dien_lanh_tam_duc
  • Slideshow 1
  • Slideshow 2
1 2 3 4
wowslider by WOWSlider.com v8.6
- 7%
13.100.000
12.200.000
1423
- 18%
21.300.000
17.500.000
1285
- 6%
21.400.000
20.100.000
1595
- 10%
27.890.000
25.100.000
1833
- 9%
26.900.000
24.450.000
1501
- 11%
31.000.000
27.550.000
1319
- 10%
21.900.000
19.800.000
1274
- 15%
13.950.000
11.800.000
1554
- 7%
14.150.000
13.100.000
1309
- 9%
13.500.000
12.300.000
1386
- 10%
14.500.000
13.100.000
1276
- 4%
19.800.000
18.950.000
1330
- 3%
15.000.000
14.500.000
1339
- 10%
16.100.000
14.500.000
1159
- 9%
21.200.000
19.200.000
1462
- 12%
21.200.000
18.600.000
1254
- 5%
17.200.000
16.300.000
1353
- 19%
21.000.000
17.100.000
1256
- 8%
23.800.000
21.800.000
1442
- 11%
21.100.000
18.700.000
1517
16.850.000
1413
- 6%
18.100.000
17.050.000
1494
21.500.000
524
MÁY LẠNH THEO LOẠI

Treo tường

Âm trần - Áp trần

Tủ đứng

Hệ thống trung tâm - MULTI

Tủ đông - Tủ mát

MÁY LẠNH THEO CÔNG SUẤT

1 HP

1.5 HP

2 HP

2.5 HP

3 HP

3.5 HP

4 HP

4.5 HP

5 HP

5.5 HP

9 HP

10 HP