Lắp Đặt Máy Lạnh
Treo tường
Âm trần - Áp trần
Tủ đứng
Hệ thống trung tâm - MULTI
Tủ đông - Tủ mát
Dịch vụ
  • panasonic skywing
  • banner_dien_lanh_tam_duc
  • Slideshow 1
  • Slideshow 2
1 2 3 4
wowslider by WOWSlider.com v8.6
- 17%
12.600.000
10.500.000
689
- 4%
7.190.000
6.900.000
880
- 11%
9.490.000
8.400.000
482
- 16%
13.700.000
11.500.000
2735
Sale
- 9%
14.100.000
12.800.000
1772
- 13%
10.590.000
9.250.000
2682
- 6%
7.100.000
6.700.000
1370
- 8%
13.400.000
12.300.000
2685
- 9%
17.600.000
16.100.000
735
- 11%
7.100.000
6.300.000
1310
- 17%
10.900.000
9.050.000
1835
Bán chạy
- 9%
10.200.000
9.300.000
1465
Bán chạy
- 7%
14.500.000
13.500.000
1905
- 5%
9.000.000
8.550.000
1502
Bán chạy
- 12%
7.150.000
6.300.000
1908
7.800.000
1371
Bán chạy
- 11%
10.100.000
9.000.000
2108
5.900.000
678
Bán chạy
- 6%
7.100.000
6.700.000
1725
- 7%
9.400.000
8.700.000
1152
- 7%
6.950.000
6.450.000
1259
- 10%
7.200.000
6.500.000
1340
- 6%
9.600.000
9.000.000
1297
- 7%
12.600.000
11.700.000
2062
- 7%
7.650.000
7.150.000
1683
- 7%
6.800.000
6.300.000
1461
- 6%
7.100.000
6.700.000
1261
- 6%
9.900.000
9.300.000
1688
- 2%
12.600.000
12.300.000
1196
- 4%
10.300.000
9.850.000
2011
- 9%
8.100.000
7.400.000
1439
Bán chạy
- 11%
13.000.000
11.600.000
2140
- 14%
8.500.000
7.300.000
1461
Bán chạy
- 22%
13.900.000
10.800.000
1892
- 11%
13.800.000
12.300.000
2294
- 6%
8.600.000
8.100.000
2421
- 12%
8.800.000
7.700.000
730
Bán chạy
- 9%
10.900.000
9.900.000
2042
- 6%
8.300.000
7.800.000
1498
- 7%
11.500.000
10.700.000
1289
- 7%
9.900.000
9.200.000
1929
MÁY LẠNH THEO LOẠI

Treo tường

Âm trần - Áp trần

Tủ đứng

Hệ thống trung tâm - MULTI

Tủ đông - Tủ mát

MÁY LẠNH THEO CÔNG SUẤT

1 HP

1.5 HP

2 HP

2.5 HP

3 HP

3.5 HP

4 HP

4.5 HP

5 HP

5.5 HP

9 HP

10 HP