Lắp Đặt Máy Lạnh
Treo tường
Âm trần - Áp trần
Tủ đứng
Hệ thống trung tâm - MULTI
Tủ đông - Tủ mát
Dịch vụ
  • panasonic skywing
  • banner_dien_lanh_tam_duc
  • Slideshow 1
  • Slideshow 2
1 2 3 4
wowslider by WOWSlider.com v8.6
- 17%
12.600.000
10.500.000
1173
- 4%
7.190.000
6.900.000
1382
- 11%
9.490.000
8.400.000
707
- 16%
13.700.000
11.500.000
3335
Sale
- 9%
14.100.000
12.800.000
1952
- 13%
10.590.000
9.250.000
3121
- 6%
7.100.000
6.700.000
1520
- 8%
13.400.000
12.300.000
3110
- 9%
17.600.000
16.100.000
884
- 11%
7.100.000
6.300.000
1517
- 17%
10.900.000
9.050.000
2035
Bán chạy
- 9%
10.200.000
9.300.000
1631
Bán chạy
- 7%
14.500.000
13.500.000
2093
- 5%
9.000.000
8.550.000
1683
Bán chạy
- 12%
7.150.000
6.300.000
2097
7.800.000
1697
Bán chạy
- 11%
10.100.000
9.000.000
2324
5.900.000
780
Bán chạy
- 6%
7.100.000
6.700.000
1882
- 7%
9.400.000
8.700.000
1334
- 7%
6.950.000
6.450.000
1399
- 10%
7.200.000
6.500.000
1494
- 6%
9.600.000
9.000.000
1454
- 7%
12.600.000
11.700.000
2267
- 7%
7.650.000
7.150.000
1814
- 7%
6.800.000
6.300.000
1643
- 6%
7.100.000
6.700.000
1410
- 6%
9.900.000
9.300.000
1837
- 2%
12.600.000
12.300.000
1352
- 4%
10.300.000
9.850.000
2204
- 9%
8.100.000
7.400.000
1647
Bán chạy
- 11%
13.000.000
11.600.000
2353
- 14%
8.500.000
7.300.000
1695
Bán chạy
- 22%
13.900.000
10.800.000
2057
- 11%
13.800.000
12.300.000
2490
- 6%
8.600.000
8.100.000
2640
- 12%
8.800.000
7.700.000
889
Bán chạy
- 9%
10.900.000
9.900.000
2291
- 6%
8.300.000
7.800.000
1738
- 7%
11.500.000
10.700.000
1438
- 7%
9.900.000
9.200.000
2153
MÁY LẠNH THEO LOẠI

Treo tường

Âm trần - Áp trần

Tủ đứng

Hệ thống trung tâm - MULTI

Tủ đông - Tủ mát

MÁY LẠNH THEO CÔNG SUẤT

1 HP

1.5 HP

2 HP

2.5 HP

3 HP

3.5 HP

4 HP

4.5 HP

5 HP

5.5 HP

9 HP

10 HP